ААГЖИХ I

Аагтай болох, ааг амт улам орох: цай аагжих (цай идээших).

Ижил үг:

ААГЖИХ II