ЦАР V

Гаансны толгойн дотор тогтсон үнс бохь зэрэг юм: царыг нь арилгах (гаансны дотор тогтсон бохийг дэлгэрэнгүй...

царыг нь арилгах гаансны дотор тогтсон бохийг арилгах
гаансны цар гаансан дотор тамхинаас тогтсон үнс бохь
Ижил үг:

ЦАР I

ЦАР II

ЦАР III

ЦАР IV

ЦАР VI

ЦАР VII:

ЦАР VIII