ЦАРАГ I

Адуу, үхрийн ширний үсэн талыг дотогш харуулан, гаднаас нь оёсон богино түрийтэй, ширэн ултай нэг зүйл гутал.

Ижил үг:

ЦАРАГ II