ЦАРАЙЧЛАХ

Бусдыг аргадан, ая тал засан зохицох: царайчлан амьдрах (бусдыг аргадан амьдрах), царайчлан дэлгэрэнгүй... (аргадан гуйх, ая тал засан гуйх), царайчлах арга (дотоод нөөц бололцоогоо дайчлан ажиллахгүй, бусдаас хөрөнгө мөнгөний туслалцаа гуйх үйл ажиллагаа) - Хоёр аймгийн удирдлага хэд дахин уулзан (нутаг өгнө, өгөхгүйд хүрч) гуйж, царайчлах арга байнга давтагдана. “Үнэн” сонин.

царайчлан амьдрах бусдыг аргадан амьдрах
царайчлан гуйх аргадан гуйх, ая тал засан гуйх
царайчлах арга дотоод нөөц бололцоогоо дайчлан ажиллахгүй, бусдаас хөрөнгө мөнгөний туслалцаа гуйх үйл ажиллагаа