ЦАРАМ II

Уулын хяр, хөндий, хоолой, хөвч мэтийн өндөр газарт жавар, сэрүүн хялбар тусах газар: таг царам дэлгэрэнгүй...

таг царам өндөр уулын оройн хүн, амьтан хүрэхэд бэрх аглаг хэсэг
хөвч царам аглаг зэлүүд, өтгөн ой мод бүхий өндөрлөг сэрүүн газар
хангай царам хүн мал хүрэхэд ой мод, гол горхи, өвс ургамал жигдэрч уул нуруу хосолсон газар
цармын бялзуухай Европ, Ази, Хойд Америкт тархмал модонд үүрээ засдаг байнгын шувуу
Ижил үг:

ЦАРАМ I