ЦАРВАХ

Гар хөлөө өргөн, гозгонуулан аашлах, юм юманд хүрэх.