ЦАРГА III

Сумны туссан ором.

Ижил үг:

ЦАРГА I

ЦАРГА II