ЦАРГА II

Харамч, нарийн хүн.

Ижил үг:

ЦАРГА I

ЦАРГА III