ЦАРГАДАХ II

Цасан дээгүүр нимгэн мөс хөлдөж тогтох.

Ижил үг:

ЦАРГАДАХ I