ЦАРГИАДУУ

Царгиа байрын: царгиадуу хоолой (царгиа байрын хоолой).