ЦАРГИЛ II

Чих дөжрөм чийртэй, хатуу хахир сонстох дууны өнгө: царгил хоолойтой (чих дөжрөм хахир хатуу дуу дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАРГИЛ I