ЦАРГИХ II

Хүн, амьтны царгиа дуу гаргах: хоолой царгих (хоолойноос царгиа дуу гарах).

Ижил үг:

ЦАРГИХ I