ЦАРГИТАЙ

Чадал тэнхээ сайтай: царгитай хүн (нас хөгширсөн ч чадал тэнхээ хэвээр хүн).