ЦАРГИЛ I

Цохивор хөгжмийн зэмсэг, арван хоёр эгшигтийн журмаар хэлхсэн, модон хэлтсийг модон цохиураар цохиж эгшиглүүлдэг, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАРГИЛ II