ЦАРГИЛДАХ

1. Царгил хөгжим дэлдэх, тоглох;


2. Дууны өнгө хэтэрхий хатуу хахир сонстох.