ЦАРГАС
/ ургамал /

Шар цэцэгтэй, гурвалсан нийлмэл навчтай, тэжээлийн нэг зүйл буурцагт ургамал.