ЦАРГА I

Цасан дээгүүр амьтны мөрөөр гарсан жим, чарга.

Ижил үг:

ЦАРГА II

ЦАРГА III