ЦАРВУУВЧ

1. Бугуйвч;


2. Тамирчдын бугуйны жийрэг.