ЦАРВУУ

1. Хүний бугалга орчны газар;


2. Сарвуу.