ЦАРАХ I

Хийх, үйлдэх зэрэгт хянамгай болгоомжтой хандах, цэнэх: царж хийх (хянамгай хийх), цэнэх царах [хоршоо] (юманд дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАРАХ II