ЦАРАЙТАЙ

1. Аливаа төлөв байдал нүүрт илэрхий: цонхигор царайтай (цонхигор байдал нүүр царайд дэлгэрэнгүй...


2. Царайлаг: царайтай төрсөн хүүхэн (царайлаг төрсөн хүүхэн).

цонхигор царайтай цонхигор байдал нүүр царайд илэрхий
шаналсан царайтай шаналсан цайдал нүүрт илэрхий
царайтай төрсөн хүүхэн царайлаг төрсөн хүүхэн