цонхигор царайтай
цонхигор байдал нүүр царайд илэрхий