ЦАРАЙГҮЙ

1. Царай зүсээр сайхангүй;


2. [шилжсэн] Дотно, элгэмсэг, найртай бус: царайгүй байх (дотно бус байх);
3. [шилжсэн] Байдал базаахгүй төлөвтэй.