ЦАРАЙТ

Царай бүхий: улаан царайт (царайны өнгө улаан).