гаансны цар
гаансан дотор тамхинаас тогтсон үнс бохь