ЦАР VI

Морин хуур, хийл, шударга гэх мэт хөгжмийн зэмсгийн эгшиг үүсгэх хайрцгийн нэр: хөгжмийн цар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАР I

ЦАР II

ЦАР III

ЦАР IV

ЦАР V

ЦАР VII:

ЦАР VIII