ЦАРААТАЙ

Цараа ихтэй, сүр бараа ихтэй, нүсэр: цараатай ажил (хүн хүч, хөрөнгө мөнгө их шаардсан нүсэр дэлгэрэнгүй...