ЦАРАА III

1. Хөгжмийн зэмсэг, хүний хоолойн эгшгийн багтаамж, дуурьсгаж чадах хамгийн доод /бүдүүн/, дээд /нарийн/ эгшгийн дэлгэрэнгүй...


2. Хөгжмийн зохиол дахь аль нэг хоолойн багтаамж.

Ижил үг:

ЦАРАА I

ЦАРАА II

ЦАРАА IV