ЦАРАА IV
/ нутгийн аялгуу /

цахар Салхи шуурганаас хамгаалах зорилгоор бургас шивээлэн хийсэн буюу хөр цасаар барьсан хагас нуман дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАРАА I

ЦАРАА II

ЦАРАА III