ЦУУЦГАН
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин Үр хүүхэдгүй эр эм.