ЧИГЧИМ
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин, цахар Бүхэл, бүтэн - Би чигчим нэг өдөр давхиулж байж хүрч ирлээ. С.Пунцагринчен дэлгэрэнгүй...