ШАГАЙВАР II
/ нутгийн аялгуу /

барга Нүд муутай хүний өмнөх замаа харах төдий балар хараа - Согтуу ч гэсэн цолоохойтой, сохор ч гэсэн дэлгэрэнгүй...Ц.Норжин нар. Нутгийн аялгууны үгсийн хураангуй.

Ижил үг:

ШАГАЙВАР I