ШЭЭРЭХ
/ нутгийн аялгуу /

барга 1. Үгээр буулгах, гартаах;


2. Чухал хэрэг явдал дээр хүнийг хяхаж арга мухардуулах;
3. Тунирхаж айлгах - Хүүхэд уйлахаараа, хөгшид үхэхээрээ шээрнэ. Ц.Норжин нар. Нутгийн аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...