ЭГЧҮҮР
/ нутгийн аялгуу /

ордос Бөгтөр - Үзэш харашгүй эгчүүр хар өвгөн байна. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...