ШААХУУ
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин 1. Хуудуутай;


2. Туйлбаргүй.