ЦОМОХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Цулбуураар туших - Морио тэнд цомоод тавьчих. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн дэлгэрэнгүй...