ЦӨРХӨХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар 1. Хүн ба малын ганцаар нааш цааш, өөд уруу олон дахин явж зөөвөр хийх - Өнөөдөр хөрзөн гаргахад дэлгэрэнгүй...


2. Олон хүн, мал нааш цааш сүлжилдэн явах - Их хотын цэцэрлэгт хүн харынх нь цөрхсөн гэж ээ. С.Пунцагринчен дэлгэрэнгүй...