ЦОЛООХОЙ
/ нутгийн аялгуу /

барга Золбоо, жавхаа, самбаа - Залуудаа мөн ч цолоохойтой эр байж дээ. Ц.Норжин нар. Нутгийн дэлгэрэнгүй...