царыг нь арилгах
гаансны дотор тогтсон бохийг арилгах