ЦААЗТАЙ

Цаазлан хориглосон: дархан цаазтай амьтан (агнахыг дархлан хорьсон амьтан), дархан цаазтай дэлгэрэнгүй... (хуулиар дархлан хамгаалсан уул).

дархан цаазтай амьтан агнахыг дархлан хорьсон амьтан
дархан цаазтай уул

хуулиар дархлан хамгаалсан уул