дархан цаазтай уул

хуулиар дархлан хамгаалсан уул