дархан цаазтай амьтан
агнахыг дархлан хорьсон амьтан