хөх эрхэх
хөхний сүү боогдож авсаар гарахгүй хавдан өвчлөх