хөх хаг
/ ургамал /
чийгтэй хүүш газрын мод чулуунд ургадаг ногоовтор өнгөтэй нэгэн зүйл ургамал