хөх цэгцгий
/ амьтан /
зун ирдэг нэгэн зүйл бялзуухай, өнгө хөх, хүзүү бараан, өвчүү цагаан, гол нуур хөдөө газар алинд ч байдаг