БАЙРГҮЙ II

Байр орон сууцгүй: байргүй ажилчин (орон байргүй ажилчин), байргүй оюутан (байр дэлгэрэнгүй...

байргүй ажилчин орон байргүй ажилчин
байргүй оюутан байр сууцгүй оюутан
орон байргүй орон гэргүй
Ижил үг:

БАЙРГҮЙ I