БАЙРЛАГЧ

1. Байрлаж байгаа этгээд, түр оршин суугч - Олны дургүйцэл илт дэлбэрэхийн дохио болж, хавар нь хүмүүс ойд дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. Юмыг хэв журмын дагуу зохицуулагч хүн.