БАЙРЛУУЛАХ

1. Ямар нэгэн юманд оруулж суурьшуулах, байрлал эзлүүлэх: өөрчлөн байрлуулах (байрыг нь өөрчлөх) дэлгэрэнгүй...


2. Хүнийг өрөө байранд оруулах: гэрт байрлуулах (гэрт суулгах).

өөрчлөн байрлуулах байрыг нь өөрчлөх
гэрт байрлуулах гэрт суулгах