БАЙРЛАХ I

Аль нэг газар суурьших, идээших: ууланд байрлах (ууланд түр суурьших) - Цагаан орос тэнд байрлаад дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа.

Ижил үг:

БАЙРЛАХ II