БАЙРГҮЙДЭХ II

Байр, орон сууцгүйгээс зохисгүй байдал үүсэх.

Ижил үг:

БАЙРГҮЙДЭХ I